Pobarvanke

Pogoji uporabe

POMEMBNO OBVESTILO - POZORNO PREBERITE: Pogoji uporabe spletne strani Pobarvanke.com predstavljajo pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in podjetjem Pobarvanke, d.o.o. za uporabo spletne strani Pobarvanke.com in z njo povezanih storitev. Kadar uporabnik dostopa do spletne strani Pobarvanke.com ali jo kako drugače uporablja, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, spletne strani Pobarvanke.com in z njim povezanih storitev ne sme uporabljati.


POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI POBARVANKE.COM


Ti pogoji uporabe se nanašajo na spletno stran Pobarvanke.com ter vse storitve na spletnem mestu pobarvanke.com in vseh spletnih straneh pod domeno pobarvanke.com (v nadaljevanju spletna stran Pobarvanke.com).


UPORABNIKI IN VSEBINA STORITVE

Storitve spletne strani Pobarvanke.com, ki je dostopna na internetu na domeni pobarvanke.com so namenjene vsem, ki imajo dostop do interneta in sprejmejo pogoje uporabe spletne strani Pobarvanke.com in se zavežejo, da bodo storitve uporabljali izključno v osebne, nekomercialne namene v skladu z veljavno zakonodajo, načeli morale in etike ter temi pogoji uporabe.

Spletna stran Pobarvanke.com uporabnikom omogoča prenos različnih pobarvank. Igrati je mogoče akcijske, arkadne, miselne, strelske, športne, vesoljske, otroške, miniclip in druge zabavne brezplačne računalniške online igre.

Vse funkcionalnosti in vse vsebine spletne strani Pobarvanke.com so dostopne brez omejitev in brezplačno ter brez kakršne koli registracije. Uporabnik na spletno stran Pobarvanke.com ne more vnašati nobenih lastnih podatkov.


DOVOLJENA UPORABA

Storitve spletne strani Pobarvanke.com je dovoljeno uporabljati zgolj za osebno, nekomercialno uporabo, razen če ni s temi pogoji uporabe ali s posebnim dogovorom drugače določeno.

Prepovedano je:

 • spreminjanje ter vključevanje spletne strani Pobarvanke.com v drugo spletno stran
 • kraja posameznih delov ali celote podatkovne baze z igrami
 • ''meta'' iskanje po spletni strani Pobarvanke.com
 • uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke iz spletne strani Pobarvanke.com ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s spletno stranjo Pobarvanke.com.

Pobarvanke in ostale vsebine, ki so prikazane na spletni strani Pobarvanke.com, lahko uporabniki uporabljajo za osebno rabo. Vsako distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in vsebin na Pobarvanke.com ali njihovo razširjanje na kakršenkoli drug način je prepovedano.

Uporabniku so izrecno prepovedana vsa naslednja dejanja, za katera se uporabnik izrecno zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:

 • uporaba storitve, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo
 • izrabljanje storitve v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene od tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe
 • distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe
 • uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitve in njegovi programski ter strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam ali elektronskemu komunikacijskemu omrežju
 • kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve; zlasti omogočiti uporabo storitve z drugega spletnega mesta ali dobiti dostop do podatkov o tretjih osebah
 • kakršni koli poskus pridobiti, zbirati, uničevati, spreminjati in/ali shranjevati osebne podatke drugih uporabnikov.


PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsa vsebina spletne strani Pobarvanke.com je avtorsko pravno zaščitena kot individualne stvaritve oziroma kot podatkovne zbirke. Imetniki materialnih avtorskih pravic za posamezno pobarvanko so navedeni ob zadevni pobarvanki, imetnik sorodnih pravic izdelovalca podatkovne zbirke in imetnik avtorskih pravic na programski opremi pa je podjetje Pobarvanke, d.o.o. Varstvo zajema zlasti podatke, programsko opremo, besedila, grafične elemente in multimedijske vsebine. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, če posamezen način uporabe ni posebej dovoljen ali prepovedan s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

Imetnik znamke in spletne domene Pobarvanke.com je Pobarvanke, d.o.o. in uporabnik ne sme uporabljati znamke Pobarvanke.com v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen v primeru, da je uporaba izrecno dovoljena s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.


OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Pobarvanke, d.o.o. se zavezuje, da si bo prizadevala, da bo celotna vsebina spletne strani Pobarvanke.com zanimiva, stalno dostopna, zakonita in ažurna ter da ne bo vsebovala nezakonitih ali moralno spornih elementov kot tudi ne kakršnih koli virusov, trojanskih konjev ali podobnih dejavnikov, ki bi lahko škodovali omrežni infrastrukturi. Kljub temu pa je celotna storitev spletne strani Pobarvanke.com, vključno s programsko opremo in vsemi igrami na voljo takšna, kakršna je in brez kakršnega koli jamstva vključno, ne pa omejeno, z jamstvom za delovanje in jamstvom glede primernosti za dosego namena. Ponudnik ponuja brezplačne pobarvanke, ki so jih razvile tretje osebe, in zanje ne odgovarja, prav tako kot ne odgovarja za povezave do tretjih, zunanjih spletnih strani. Pobarvanke, d.o.o. nima vpliva na te spletne strani in njihova celotna vsebina je pod izključno kontrolo upravljavcev teh spletnih strani.

V zvezi z zagotavljanjem spletne strani Pobarvanke.com veljajo naslednje omejitve odgovornosti, razen če v teh pogojih uporabe ni drugače določeno:

 • ponudnik ne prevzema odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost spletne strani Pobarvanke.com
 • ponudnik ne prevzema odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe spletne strani Pobarvanke.com, zaradi zaupanja v vsebino storitve spletne strani Pobarvanke.com, zaradi izgube podatkov, zaradi nekompatibilnosti z drugo programsko opremo ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo spletne strani Pobarvanke.com
 • ponudnik opozarja, da čeprav stran ne vsebuje erotičnih iger, lahko nekatere igre vsebujejo slike rahlo razgaljenih oseb, ki sicer načeloma ne žalijo splošno sprejete morale, vendar lahko vznemirijo občutljivejše osebe; ponudnik za tako vznemirjanje ne prevzema odgovornosti
 • ponudnik ne prevzema odgovornosti za izgubo vsebin in vsebinskih motivov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti računalnika in neznanja ali nespretnosti uporabnika
 • ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje spletne strani Pobarvanke.com
 • ponudnik ne odgovarja za vsebino iger, ki so dostopne na spletni strani Pobarvanke.com.

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje spletne strani Pobarvanke.com ali posameznih iger na tej strani, če meni, da je to potrebno.

Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

Pobarvanke so na spletni strani objavljene na način, ki spoštuje avtorske pravice. Če menite, da določena igra krši vaše avtorske pravice in predložite utemeljene dokaze za to, bomo zadevno pobarvanko v čim krajšem možnem času umaknili s spletne strani.


VARSTVO PODATKOV

Uporabnik storitve izrecno dovoljuje ponudniku in njegovim povezanim osebam, da z namenom zagotavljanja spletne strani Pobarvanke.com zbira in obdeluje podatke, ki so za ta namen potrebni, in sicer:

 • podatke o uporabi spletne strani Pobarvanke.com
 • podatke o IP naslovu uporabnika
 • podatke o času uporabe spletne strani Pobarvanke.com.

Ponudnik se zavezuje, da zgoraj navedenih podatkov o uporabniku ne bo posredoval tretjim osebam z izjemo povezanim osebam, ki ponudniku zagotavljajo določene podporne storitve, potrebne za delovanje storitve ter v primeru suma kršitve teh pogojev uporabe tudi ostalim osebam (zlasti državnim organom), katerih sodelovanje je potrebno pri pregonu kršitelja.

Uporabnik z vnosom kakršnih koli kontaktnih podatkov v spletno stran Pobarvanke.com izrecno dovoljuje ponudniku in njegovim povezanim osebam, da mu periodično, brezplačno z namenom direktnega marketinga pošiljajo sporočila o njegovih lastnih storitvah in izdelkih in storitvah in izdelkih povezanih oseb v smislu ZGD-1. Uporabnik ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanj nanašajo.


SPREMEMBA POGOJEV UPORABE

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev. Šteje se, da je uporabnik nove pogoje uporabe sprejel ob prvi uporabi spletne strani Pobarvanke.com, na podlagi spremenjenih pogojev.


Pobarvanke, d.o.o, januar 2019